rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
03-02-2023


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Diakonia muzyczna                                    

Spotkania diakonii muzycznej

 

Wszystkich Braci i Siostry ze Wspólnoty Starszej i Młodszej, których pragnieniem jest budowanie diakonii muzycznej i posługa animowania modlitwy śpiewem, serdecznie zapraszamy na co dwu tygodniowe spotkanie diakonii ktore mają miejsce w salce nad zakrystią. Początek spotkania o godzinie 16.30.

Data kolejnego spotkania podane w ruchomym pasku na stronie głównej.


Do zobaczenia.