rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
10-04-2021


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Linki