rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
23-05-2024


Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.


Jan Paweł II

 Modlitwa w intencji ewangelizacji    

   Kochający Ojcze,  

Ukazałeś nam Swoją miłość, posyłając Jezusa Chrystusa, Twojego Jednorodzonego Syna, aby zwyciężył śmierć i zgładził wszystkie nasze  grzechy. Wylałeś Swego Ducha na Kościół, dając mu moc, by niósł całemu stworzeniu Dobrą Nowinę o Twojej  Ojcowskiej miłości.Przez nowe wylanie Twego Ducha Świętego, napełnij nas żarliwym pragnieniem głoszenia Jezusa Chrystusa jako doskonałego objawienia   Twojej miłości. Na początku Trzeciego Tysiąclecia, pomóż nam skupić uwagę całego świata na Osobie i orędziu Jezusa, naszego jedynego Zbawiciela.  Drogi Panie Jezu,  


Potrzebujemy Twojej pomocy bardziej, niż kiedykolwiek. Świadomi naszych słabości, podejmujemy bardzo trudne zadanie kontynuowania Twojej wielkiej misji. Ulecz nasze rany i wyzwól nas, abyśmy mogli podążać za Tobą jeszcze bardziej i pobudzali   do tego innych. Spraw, byśmy świecili Twoją świętością jako promienie światła dla świata. Spraw, byśmy byli świadomi Twojej obecności w naszym życiu i nieustannie gotowi głosić Twoje zbawienie każdemu, kogo spotkamy.  Duchu Święty, Źródle wszelkiej mocy,  


Pragniemy z wielką hojnością odpowiedzieć na wołanie i wezwanie naszych czasów, by sprawić "nową wiosnę" Kościoła. Zabierz  od nas wszelką bojaźń, lenistwo i apatię,   a obdarz nas odwagą, zapałem i miłością. Spraw, byśmy podejmowali heroiczne wysiłki w tym wspaniałym zadaniu głoszenia Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa    po najdalsze krańce ziemi.  Chwalebna Trójco,  


Powierzyłaś każdemu członkowi Kościoła najpoważniejszy obowiązek: głoszenie Chrystusa wszystkim ludziom. Aby wypełnić to zadanie,musimy położyć całą naszą ufność w Tobie.Pomóż nam rozeznać naszą rolę w ewange lizacyjnej misji Kościoła. Pomóż nam pracować w duchu modlitwy, posłuszeństwa i niezachwianego zapału   w realizacji Twego odwiecznego  planu zbawienia.


  Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji,  


Jako wierni uczniowie Twego najdroższego Syna pragniemy stać się zwiastunami Dobrej Nowiny. Módl się za nami,abyśmy mogli dokonaćwielkich dzieł dla chwały Bożej i dla dobra Twoich wszystkich umiłowanych dzieci na ziemi. Módl się za nami grzesznymi, abyśmy stali się świętymi ewangelizatorami Bożymi, zawsze gotowymi głosić pełne chwały imię Jezusa Chrystusa.WEZWANIE JANA PAWLA II (Haiti, 9 marca 1983 r.)

Patrzcie w przyszłość podejmując Nową Ewangelizację,

                       NOWĄ  w  swym  ZAPALE,   NOWĄ w METODACH, NOWĄ  w  SPOSOBIE  WYRAZU.