rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
20-01-2022


Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.


Jan Paweł II

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?” (Mt 6,25)
Zajmujesz się przyszłością, jak gdyby ona od ciebie zależała, rozumiem więc twój niepokój; w każdej chwili mówisz sobie: O!, mój Boże, jaki będzie wynik mej pracy! Każdy człowiek stara się przewidywać przyszłość, to jest rzecz zwykła, jedynie ubodzy duchem nie przewidują niczego naprzód. (RW II, 251)
Czym innym jest zajmować się dniem jutrzejszym, narażając się na życie w oderwaniu od teraźniejszości, a czym innym jest troszczyć się o przyszłość, zachowując wierność chwili dzisiejszej. Powtarzając moje życie w Twoje ręce, Panie, zachowuję pokój, gdyż wiem, że Ty otwierasz mnie na przyszłość w Tobie.