rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
26-01-2020


Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!


Stefan Wyszyński

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Jezus wyrzucał Jedenastu brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu».” (Mk 16, 14-15)
Wiem, że Bóg nie potrzebuje nikogo, aby dokonać swoich dzieł, lecz podobnie jak biegłemu ogrodnikowi pozostawia wyhodowanie roślin rzadkich i delikatnych, przekazując mu odpowiednią po temu wiedzę, samemu troszcząc się o ich zapylenie, tak samo i Jezus chce, by Mu pomóc w Jego Boskiej uprawie dusz. (Rkp A 53r)
„Idźcie”. Oczekujesz pomocy swoich braci, ażeby byli Twoimi świadkami wszędzie tam, gdzie żyją. Chryste zmartwychwstały, daj mi mocną i jasną wiarę, ażebym był znakiem Twojej Dobrej Nowiny.