rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
25-09-2022


Nie płacz w liścienie, nie pisz że los ciebie kopnął, nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno.


Ks. Twardowski

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» «Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie.» «Wierzę, Panie!»” (J 9, 35-38)
Czyż Jezus nie był moim jedynym przyjacielem?... Umiałam rozmawiać tylko z Nim, rozmowy ze stworzeniami mnie nużyły, nawet rozmowy duchowe... Czuła, że lepiej jest rozmawiać z Bogiem niż o Bogu, gdyż w rozmowy duchowe wkrada się tyle miłości własnej! (Rkp A 40v-41r)
Mojego życia wiary nie zbudują rozmowy o Tobie, lecz jedynie moje osobiste spotkanie z Tobą i moje własne odkrywanie Ciebie. Gdy rozmawiam z Tobą, Jezu, w którego wierzę, wówczas rodzi się we mnie ufność.