rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
27-06-2022


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i niemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11, 25

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>

27 czerwiec, Środa 12 tygodnia okresu zwykłego

„Strzeżcie się fałszywych proroków (...). Poznacie ich po ich owocach.” (Mt 7,15-16)
Próżność tak łatwo wkrada się w serce! (...) Jedna pani mówiła, że mam ładne włosy (...). Inna pytała (...), kim jest tak śliczna dziewczynka. Te słowa, niezwykle pochlebne, tym bardziej, że je ukrywano, sprawiały mi dużą przyjemność, co jasno dowodzi, do jakiego stopnia przepełnia mnie miłość własna. (Rkp A 40r)
Nie brak na mojej drodze pochlebców, którzy siać będą w sercu próżność i pychę. Fałszywi prorocy, sprawcy przyjemności, którzy zasiewają w drugim człowieku ziarna miłości własnej. Widzę, co otrzymałem od Ciebie, Panie, czym jestem. Ale to dla Twojej chwały, nie dla mojej.