rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
29-02-2024


Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.


Jan Paweł II

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.” (Mt 5,17)
Ach, gdyby wszystkie słabe i niedoskonałe dusze czuły to, co czuje najmniejsza z nich wszystkich, dusza Twojej małej Teresy, ani jedna nie wątpiłaby, że dotrze na szczyt góry miłości, gdyż Jezus nie domaga się wielkich czynów, lecz jedynie tego, by zdać się na Niego i być wdzięcznym. (Rkp B 1v)
Jeżeli trzeba wspinać się zakosami, aby osiągnąć górskie szczyty, to o ile bardziej muszę podążać ścieżką zawierzenia, podpierając się czekanem przykazań, aby dotrzeć na szczyt miłości, który jest wypełnieniem w Chrystusie.