rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
01-04-2023


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Świadectwo   

12.11.2009- Elzbieta K.

Kurs Filipa - szansa...

Spotykamy w Berlinie bardzo wielu rodaków
Biznesmenów, sprzątaczki, wesołych zawadiaków,
są lekarze, fryzjerzy, desperaci, aktorzy,
pielęgniarki, studenci , są zdrowi i są chorzy...
Dla nas wszystkich jest jedno miejsce uzdrowienia
Jest jedno takie miejsce gdzie sie człowiek zmienia
Gdzie wszyscy są równi i witani szczerze
Gdzie codziennie jesteśmy zapraszani na wieczerze
Gdzie serca gorące i ludzie otwarci
Gdzie dokładnie widzimy co jesteśmy warci.....
Filipa Kurs dla każdego jest brama otwarta
Na drodze do Chrystusa – pójść ta droga warto!
I odnowić swe życie i wrócić do wiary
I znowu zauważyć jaki Świat wspaniały!

Pójdzie za mną........mówi Chrystus
Droga Prawda i Zycie
Pójdzie za mną a na pewno
Już nigdy nie zbłądzicie!