rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
01-10-2023


Tam, gdzie Bóg nie jest na pierwszym miejscu, godność człowieka jest zagrożona.


Benedykt XVI

 Świadectwo   

13.04.2009- Basia Doktorska z Warszawy

Bogu niech będą dzięki…

Bogu niech będą dzięki, za to, że pozwolił mi wziąć udział w Kursie Filipa, w Kutnie Woźniakowie. Był to dla mnie bardzo owocny i pięknie przeżyty czas. Do dziś jestem pod wrażeniem tego Kursu. Dla mnie były to jedne z najpiękniejszych rekolekcji odprawionych dotychczas. Wspólne czytanie Pisma Św., modlitwa, sprawiły, że czułam wielką miłość Bożą, otoczona miłością i życzliwością Uczestników. Dowiedziałam się, iż mimo, że jestem osobą grzeszną, to „Jezus Cię kocha, takim jakim jesteś”. Czas ten pozwolił zbliżyć mi się do Boga jeszcze bardziej. Gdy jest mi bardzo smutno i wydaje się, że świat się zawalił, wtedy sięgam po Pismo Św. i tam szukam pocieszenia i odpowiedzi na moje problemy.
Dowiedziałam się, że trzeba często przyzywać Ducha Św., uwielbiać Go i prosić o dary i owoce – miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i panowanie nad sobą (Ga 5,22), gdyż każdy człowiek pragnie przynajmniej niektórych z tych cnót dla siebie lub innych. Dlatego potrzeba często, nawet codziennie modlić się do Boga, do Ducha Świętego, ponieważ są to owoce Ducha, nie są one do osiągnięcia tylko naszymi, ludzkimi wysiłkami. Tym bardziej, że Jezus mówi: Bóg da Ducha Świętego tym którzy Go proszą (Łk 11,13).Wierzę, że Duch Święty może i chce być pomocą dla każdego, kto jej pragnie i będzie Go o nią prosił. Duch Święty pomoże każdemu, przede wszystkim w dawaniu świadectwa życia według Słowa Bożego i głoszenia Go innym.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam całą wspaniałą Ekipę prowadzącą ten Kurs na czele z Ks. Markiem.
Szczęść Boże na dalszej drodze ewangelizacji!

Basia Doktorska z Warszawy