rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
01-04-2023


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Świadectwo   

26.04.2007- Ela K.

Moc EucharystiiPanie Boże dziękuję za Twe wszystkie dary!
za ogrom łask, którymi obdarzasz mnie bez miary.
Proszę dzisiaj Ciebie w największej pokorze
daj łaski swoje temu, kto tu przyjść nie może.
Przypomnij tez każdemu, kto tego nie pamięta
że jesteś tutaj ŻYWY, w Tobie moc zaklęta!
Że czekasz tu na każdego, kto dziś Ciebie szuka,
że dajesz Miłość temu kto w drzwi Twe zapuka.
Otwórzmy nasze serca, wyciszmy się dla Ciebie a
Ty przyjdziesz i łask ogrom spłynie dziś od Ciebie.

Z podziękowaniem za Kurs Liturgii Melchizedek -
Ela ze wspólnoty "Młodszej"