rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
11-07-2020


Słowo Twoje, Panie, jest prawd±, u¶więć nas w prawdzie


J 17,17b

 ¦wiadectwo   

26.04.2007- Ela K.

Moc Eucharystii



Panie Boże dziękuję za Twe wszystkie dary!
za ogrom łask, którymi obdarzasz mnie bez miary.
Proszę dzisiaj Ciebie w największej pokorze
daj łaski swoje temu, kto tu przyj¶ć nie może.
Przypomnij tez każdemu, kto tego nie pamięta
że jeste¶ tutaj ŻYWY, w Tobie moc zaklęta!
Że czekasz tu na każdego, kto dzi¶ Ciebie szuka,
że dajesz Miło¶ć temu kto w drzwi Twe zapuka.
Otwórzmy nasze serca, wyciszmy się dla Ciebie a
Ty przyjdziesz i łask ogrom spłynie dzi¶ od Ciebie.

Z podziękowaniem za Kurs Liturgii Melchizedek -
Ela ze wspólnoty "Młodszej"