rmissio
mapa sne
23-01-2021Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię


2 Tm 1,10b

   
 Z życia i dla życia Wspólnoty Zamknietej...


Podaj Hasło: