rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
26-01-2020


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Grupy, Wspólnoty i Organizacje w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie