rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.


Stefan Wyszyński

 Galeria   Święcenia Kapłańskie  Mateusza Jaszczyka - Kazimierz Biskupi 18.05.2013