rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-04-2024


...szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście! - Encyklika Evangelium Vitae


Jan Paweł II

 Galeria                      Kurs Filip PMK Berlin - 01-03.03.2013