rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!


Jan Paweł II

 Galeria               Kurs Filip - Polska Misja Katolicka Berlin 25-27.11.2011