rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię


2 Tm 1,10b

 Galeria