rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
09-04-2020


Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne


J 3,16

 Galeria                           Kurs Filip - PMK w Kolonii  3-5.12.2010


s1.write("container"); -->