rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować.


Stefan Wyszyński

 Galeria                    Kurs Filip - PMK Berlin 19-21.02.2010