rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-04-2024


Szukamy Boga w książkach, a znajdujemy Go na kolanach.


o.Pio

 Galeria                                  Spotkanie Opłatkowe 2010