rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11,25

 Galeria                                                 Kurs Filipa