rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen


Ap 1,5-6

 Galeria