rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
09-04-2020


Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 Galeria                    Kurs Nowe życie z Bogiem 08-10 maja 2009