rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
09-04-2020


Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.


Jan Paweł II

 Galeria                             Kurs Uczniowie z Emaus 23-25.01.2009Uczestnicy Kursu Uczniowie z Emaus moga otrzymać zdjęcia w oryginale pisząc na adres
sne@pmk-berlin.de