rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii


1Kor 9,16

 Galeria                                 Spotkanie opłatkowe 2000