rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę.


Jan Paweł II

 Galeria