rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria                                  Kurs Filipa 29.02-02.03.2008