rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

                                      Kurs Filipa 30.11-02.12.2007 Pmk Münster