rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.


Stefan Wyszyński

 Galeria    

Przygotowania przed inauguracją wystawy malarskiej zatytuowanej "Pejzaż"
oraz jej autor pan Adam  Malinowski.Jeszcze raz pan Adam Malinowki wraz z małżonką pnia Elżbietą Domarecką-Malinowską  i synem.

Kustosz "Galerii pod Bazyliką" ks. Marek Kędzierski SDBKs. proboszcz Tadeusz Niewęgłowski wprowadza do galerii księdza kard. Józefa Glempa Prymasa Polski......i uroczyste otwarcie wystawy.

Jako drugi honorowy gość tej wystawy, pierwszy od prawej, ks. prałat Stanisław Budyń,    
          Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech