rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Galeria