rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


Służyć Chrystusowi to wolność.


Jan Paweł II

 Galeria