rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


Szukamy Boga w książkach, a znajdujemy Go na kolanach.


o.Pio

 Galeria