rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria