rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Spotkanie modlitewne 20.06.2017