rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-04-2020


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria               Weekend formacyjny Moc Slowa 28-30.04.2017