rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.


Stefan Wyszyński

 Galeria