rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Kurs Nowe Zycie 2017.02 - Szczecin