rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-04-2024


Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!


Jan Paweł II

 Galeria               Spotkanie oplatkowe 21.01.2017