rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów,bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą.


Prz 3, 1-2

 Galeria               Spotkanie oplatkowe 21.01.2017