rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Kurs Emaus - 23-25.09.2016