rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria               Kurs Jan - Osieczna - 5-7.08.2016