rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.


Jan Paweł II

 Galeria               Ewangelizacja - 28-29.05 Zielona Gora