rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-06-2021


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Galeria               Kurs Nowe Zycie - Dzieci Krola 2016.04