rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-01-2020


Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Kurs Nowe Zycie - Dzieci Krola 2016.04