rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
30-05-2020


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Spotkanie Oplatkowe 16.01.2016