rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


Szukamy Boga w książkach, a znajdujemy Go na kolanach.


o.Pio

 Galeria               Kurs Emaus 2-4.10.2015