rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria               Warsztaty rozeznania Charyzmatow - Zary 8-10.5.2015