rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
02-06-2020


...szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście! - Encyklika Evangelium Vitae


Jan Paweł II

 Galeria               Kurs Nowe Zycie 27.02-01.03.2015