rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-01-2020


Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.


Mt 11,28

 Galeria     15-lecie Wspólnoty św. Bartłomieja 27-29.10.2014