rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-01-2022


Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen


Ap 1,5-6

 Galeria                  Kurs Animacji Modlitwy Charyzmazycznej 23-25.05.2014