rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-06-2022


Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.


Jan Paweł II

 Galeria                  Kurs Animacji Modlitwy Charyzmazycznej 23-25.05.2014