rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
11-12-2023


Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!


Jan Paweł II

 Galeria                  Kurs Animacji Modlitwy Charyzmazycznej 23-25.05.2014