rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
08-06-2023


Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.


Stefan Wyszyński

 Galeria                  Kurs Animacji Modlitwy Charyzmazycznej 23-25.05.2014