rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
04-12-2020


Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.


Stefan Wyszyński

 Galeria                   Kurs Nowe Życie z Bogiem  21-23.03.2014