rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
10-04-2021


Służyć Chrystusowi to wolność.


Jan Paweł II

 Galeria                   Kurs Nowe Życie z Bogiem  21-23.03.2014