rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-07-2024


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria     Kurs Rafael - 28.02.-02.03.2014