rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
17-12-2018


Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.


Stefan Wyszyński

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, obejmując wszechświat od krańca do krańca, i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.” (Antyfona „O” z 17 grudnia)
Czy serce oddane miłości stworzeń może zjednoczyć się miłośnie z Bogiem? Czuję, że to niemożliwe. Choć nie skosztowałam zatrutego kielicha zbyt gorącej miłości do stworzeń, czuję, że nie mogę się mylić. (Rkp A 38r-v)
Ostrożność i mądrość uczą mnie, że stworzenia powinny być dla mnie jedynie drogą do Ciebie. Jeśli pragnę się z Tobą ściśle zjednoczyć, muszę przekroczyć to, co stworzone.