rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
18-08-2018


Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.


Stefan Wyszyński

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich. (...) Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM.” (J 8, 24-28)
Skoroś, o Panie, tak bardzo mnie umiłował, żeś mi dał jedynego Syna Twego za Zbawiciela i Oblubieńca, to nieskończone skarby Jego zasług są zarazem i moimi skarbami. Ofiaruję je Tobie z radością, błagając, abyś na mnie patrzył już tylko w zwierciadle Oblicza Jezusowego i w Sercu Jego pałającym Miłością. (Mdl II, 201)
Ojcze, Krzyż dźwiga umęczone ciało Jezusa. Jego skrwawione oblicze wyraża cierpienie. Przez zasługi męki i śmierci jedynego Syna zbaw mnie, pociągnij mnie ku szczytom Miłości.