rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
24-10-2017


Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.


Jan Paweł II

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą.” (Mt 7, 11)
Trzeba umieć rozpoznać od lat dziecięcych czego Bóg pragnie od dusz, i współpracować z Jego łaską, nigdy jej nie przyśpieszać ani opóźniać. (RW II, 235)
Jak dziecko liczy na swoich najbliższych, że pomogą mu się ukształtować, tak ja oczekuję od Ciebie, Panie, że nauczysz mnie Twojego życia. Nie przyśpieszając ani nie hamując Twojego działania, proszę o Twą łaskę uprzedzającą.