rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
13-12-2017


Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę.


Jan Paweł II

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.” (Mt 10,16)
„Coś mi się, córko, zdaje, że masz niewiele do powiedzenia przełożonym”. „Dlaczego Matka tak sądzi?...” „Bo masz duszę nadzwyczaj prostą. Lecz kiedy osiągniesz doskonałość, to będziesz jeszcze prostsza, gdyż w miarę jak zbliżamy się do Boga, wzrasta i nasza prostota.” (Rkp A 70v)
Ty, Panie, jesteś Istotą prostą, jednolitą. Ja jestem ze swej natury skomplikowany, i prostszym mogę stać się jedynie w Tobie, ogałacając się z siebie samego. Zaś bycie roztropnym da mi uważne spojrzenie, bycie nieskazitelnym uczyni moją postawę przejrzystą. Pociągnij mnie ku sobie Ty, który jesteś Prosty.