rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
21-08-2019


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.” (Mt 21, 43)
Tak, wokół siebie trzeba siać dobro nie niepokojąc się o jego wzejście. Dla mnie praca, dla Jezusa sukces. Nie bać się walki, gdy chodzi o dobro bliźniego, podejmować ją na nowo, nawet ze szkodą swojego osobistego spokoju, i nie dlatego, by otworzyć nowicjuszce oczy na jej błędy, jak raczej w tym celu, by dobrze służyć Panu Bogu. (RW II, 235)
Niech moja żarliwość zostanie pobudzona, choćby miał na tym ucierpieć mój własny spokój. Przede wszystkim nie wolno mi pozostawać bezczynnym w służbie Królestwu Bożemu. Panie, Ty oczekujesz od każdego, aby wydał swój owoc.