rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
15-11-2019


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i niemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11, 25

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz.” (Mt 15,28)
By ci wszyscy, którzy nie dostrzegają jaśniejącej pochodni Wiary, mogli wreszcie ją dojrzeć. Jezu, jeśli trzeba, by stół, który zbrukali, został oczyszczony przez miłującą Cię duszę, to zgadzam się spożywać ten chleb próby samotnie, aż spodoba ci się wprowadzić mnie do Twojego promiennego królestwa. (Rkp C 6r)
Wiara będzie zawsze światłem przytłumionym. Im żywsza będzie ona we mnie, im bardziej wyrażać się będzie w moim codziennym życiu, tym bardziej będę się stawał pochodnią prowadzącą ku Tobie. Ale człowiek jest wolny, aby wiarę przyjąć albo odrzucić.