rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
25-06-2018


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>

25 czerwiec, Poniedziałek 12 tygodnia okresu zwykłego

„Czemuż to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” (Mt 7,3)
Kiedy szatan próbuje skupić mój wzrok na wadach tej czy innej (siostry) (...) staram się szybko poszukać u niej cnót, dobrej woli, mówiąc sobie, że jeśli raz widziałam jej upadek, to równie dobrze mogła ona odnieść wiele zwycięstw (...) a nawet, że to, co wydaje mi się potknięciem, równie dobrze może być cnotą z powodu intencji. (Rkp C 12v-13r)
Prawdziwa miłość nie szuka u innych ich braków i wad, lecz zalet i dobrej woli. Być może trzeba mi zmienić moje spojrzenie na inną osobę, abym kochał ją w prawdzie, i na siebie, bym patrzył jasno i roztropnie.