rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
15-10-2019


Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.


Stefan Wyszyński

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać.” (J 14, 23)
Tak, czuję, że kiedy kocham bliźniego, jedynym, który we mnie działa, jest Jezus; im bardziej się z Nim łączę, tym mocniej również kocham wszystkie siostry. (Rkp C 12v)
Im bardziej otwieram się na Ciebie i im ściślejsza więź łączy mnie z Tobą, tym więcej pozostawiam Ci miejsca, ażebyś dokonywał we mnie Twego dzieła miłości, a zatem w tym większej żyję w komunii z innymi. Ty bowiem, Panie, jesteś źródłem wszelkiej miłości.