rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
24-06-2019


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Świadectwo   

29.09.2008- Piotr

Nadzieja

Nadzieja ,której tak naprawdę to nigdy nie straciłem, bo ona jest tylko w Bogu.