rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
24-06-2019


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Grupy, Wspólnoty i Organizacje w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie