rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
18-08-2018


...szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście! - Encyklika Evangelium Vitae


Jan Paweł II

 Grupy, Wspólnoty i Organizacje w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie