rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-11-2018


...szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście! - Encyklika Evangelium Vitae


Jan Paweł II

 Galeria                         Eucharystia  Wspólnotowa - 11.06.2013