rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.


Jan Paweł II

 Galeria                         Eucharystia  Wspólnotowa - 11.06.2013